سقوط تعهدات در حقوق ایران و حقوق فرانسه

400,000 تومان

فروشنده : بسته های آموزشی

موجود

در این پژوهش به بیان اسباب سقوط تعهدات در حقوق ایران و حقوق فرانسه و همچنین به نقد و بررسى اسباب سقوط تعهدات مذكور در ماده 264 قانون مدنی ایران پرداخته شده است.

مقایسه
دسته بندی ها :
گزارش تخلف