بررسی حق اجرت المثل زوجه در حقوق ایران

150,000 تومان

فروشنده : بسته های آموزشی

موجود

مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می گیرد. در این مقاله به بیان شرایط استحقاق زوجه نسبت به حق اجرت المثل حین طلاق پرداخته شده است.

مقایسه
دسته بندی ها :
گزارش تخلف